Hoe zit het met de vermogensbelasting?

Een veel gestelde vraag aan de beheerders van deze website is hoe het staat met de belasting als je winst maakt met traden. Wij zeggen dan vaak dat je eerst maar eens moet gaan traden en laat dan maar zien dat je winst maakt. Maar alle gekheid op een stokje, de belastingdienst is natuurlijk ook niet gek. Die weten heel goed dat er veel mensen zijn die enorme winsten maken met het traden in binaire opties of/en CFD’s. En waar geld wordt verdiend daar staat de belastingdienst klaar met een grote blauwe envelop; vermogensbelasting.

 

Vermogensrendementsheffing gebaseerd op fictief rendement

Het belastingstelsel in Nederland is niet het meest populaire ter wereld. Wij betalen flinke percentages op bijvoorbeeld ons inkomen , maar ook op winst, of op winst dat we helemaal niet maken. De Nederlandse belastingdienst gaat er namelijk van uit dat je als particulier kans maakt op een bepaald rendement op je vermogen en heeft hierop de belastingschijven gecreëerd. Voor wat betreft het geld dat je wint met het traden in binaire opties en /of CFD’s krijg je uiteindelijk te maken met de zogeheten Vermogensrendementsheffing.

 

Welk percentage vermogensbelasting betaal ik over mijn winst?

Vermogensbelasting is een belasting op je vermogen (BOX 3). Deze heffing verschilt per hoogte van het vermogen. Als je bijvoorbeeld niet meer dan 25.000 euro aan kapitaal op een spaarrekening of een beleggers rekening hebt staan, dan hoef je daarover geen belasting te betalen, dus géén vermogensrendementsheffing. Kom je boven deze grens van 25.000 dan gaat de fiscus er van uit dat jouw vermogen minimaal 2,87% rente of rendement maakt. Hierover betaal je vervolgens 30% belasting. Oftewel, als je 40.000 euro hebt dan betaal je: 40.000 -/- 25.000 X 2,87% X 30% = 129,15 euro vermogensrendementsheffing.

 

Vrijstelling vermogensbelasting 25.000 euro per persoon

In het voorbeeld hierboven zie je meteen dat de belasting die je betaalt over winsten uit het traden best mee vallen. De fiscus gaat namelijk niet uit van het werkelijk behaalde rendement maar hanteert een fictief rendement. Daarbij vindt de fiscus het helemaal niet boeiend wat jij online doet op de handelsplatformen. De belastingdienst vindt het alleen belangrijk wat jij op jaarbasis gemiddeld aan vermogen hebt en rekent hierover vermogensrendementsheffing. Partners mogen hun vrijstelling (25.000) bij elkaar optellen. Heb je samen dus 40.000 euro aan vermogen staan dan betaal je geen vermogensrendementsheffing want je hebt allebei een vrijstelling van 25.000 euro.

 

Belasting op vermogen progressief

Voor mensen die meer vermogend zijn gelden andere percentages. Zo wordt een gemiddeld jaarlijks vermogen van 75.000 euro tot en met 975.000 euro belast met een forfaitair rendement van 4,6%! Hierover wordt vervolgens 30% vermogensbelasting geheven. Heb je meer dan 975.000 euro – en ja, met CFD traden kan je daar uiteindelijk makkelijk aan komen, afhankelijk van je inleg – dan gaat het forfaitair rendement naar zelfs 5,39%. Dit wetende is het dus zaak om er voor te zorgen dat je vermogen minimaal 6% rendement maakt om niet in waarde achteruit te hollen.

Voor meer gedetailleerde uitleg m.b.t. vermogensrendementsheffing kan je terecht bij ProTraders en bij de belastingdienst.

Tags: